Kompjuterska automatska mašina za testiranje kompresije